Юбілей Уладзіміра Караткевіча / Celebration of Life and Works of Uladzimir Karatkevich

26 лістапада 2020 спаўняецца 90 гадоў выдатнаму беларускаму пісьменніку, аўтару "Палявання караля Стаха" і "Каласоў пад сярпом тваім", Уладзіміру Караткевічу.
З гэтай нагоды плануем правесці онлайн - вечарыну.

Беларускі паэт Сяргей Панізнік, які жыве ў Канадзе і асабіста ведаў Уладзімiра Караткевіча, прыме удзел у вечарыне і раскажа пра сваё сяброўства з пісьменнікам.

28 лістапада 2020, 19:00 - 20:00 (час яшчэ абмяркоўваецца)

Праграма (ліст будзе пашырацца).

Сяргей Панізнік - расповед пра Уладзіміра Караткевіча.
Галіна Туміловіч - дзённікі Уладзіміра Караткевіча
Валянціна Шаўчэнка - песня "Дзе мой край..."
Міхась Рыкаў - песня "Мора гранітныя хвалі..."
Алена Лявончанка - тэкст з прозы Уладзіміра Караткевіча
Адкрыты мікрафон

Юрась Шамецька - вядоўца
Жадаеце прыняць удзел у вечарыне?
Далучайцеся!
Ідэі і прапановы вітаюцца.
November 26, 2020 marks the 90th anniversary of the birth of the great Belarusian writer, author of “King Stakh’s Wild Hunt” and “Unforgettable”, Uladzimir Karatkevich.
To mark the occasion, we are planning an online evening to celebrate the life and works of the great writer.

Belarusian poet Siarhei Paniznik, who lives in Canada and knew Uladzimir Karatkevich personally, will take part in the event and will talk about his friendship with the writer.

Date and time: November 28, 2020, 19:00 – 20:00 (exact time TBD)

Program (subject to change):

Siarhei Paniznik: about Uladzimir Karatkevich.
Halina Tumilovich: diaries of Uladzimir Karatkevich
Valentina Shauchenka: song “Where is my land …”
Mikhas Rykau: song “Sea of ​​granite waves …”
Alena Liavonchanka: except from the writings of Uladzimir Karatkevich
Open mike

Yuras Chametka will host the event
Would you like to participate in the event or want to get involved?
Please let us know!
Ideas and suggestions are welcome.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other