Сэрцам з Беларуссю / Сердцем с Беларусью / Our Hearts with Belarus (3)

Pablo Casals “Song of the Birds”
Bryan Chang, cello
National Youth Orchestra of Canada

Пабла Казальс «Песня птушак»
Браян Чэнг, віяланчэль
Нацыянальны моладзeвы аркестр Канады

Пабло Казальс «Песня птиц»,
Брайан Ченг, виолончель
Национальный молодёжный оркестр Канады

The great Catalonian cellist and ambassador of peace Pablo Casals performed this song many times in his life, most notably upon receiving the U.N. Peace Medal, and through his humanitarian work this song became an anthem of peace. In performing this “Song of the Birds”, I would like to show my support for the people of Belarus and their struggle during these times of injustice. As an artist I have witnessed firsthand how music can unite people and help them persevere through the darkest of times.

Bryan Chang

Вялікі каталонскі віяланчэліст і амбасадар міру Пабла Казальс шмат разоў выконваў гэтую п’есу ў сваім жыцці, асабліва значна яна прагучала падчас атрымання Медаля Міру ААН, і, дзякуючы гуманітарнай дзейнасці Пабла Казальса, п’еса стала гімнам міру.
Выконваючы «Песню птушак», я хацеў бы выказаць сваю падтрымку людзям Беларусі ў іх сёняшняй барацьбе супраць несправядлівасці.
Як артыст, я асабіста ўпэўнены, што музыка можа абʼядноўваць людзей і дапамагаць ім выстаяць у самыя змрочныя часы.

Браян Чэнг

Великий каталонский виолончелист и посол мира Пабло Казальс много раз в своей жизни играл эту пьесу, наиболее запомнилось его исполнение во время получения музыкантом Медали Мира ООН, и благодаря гуманитарной деятельности Пабло Казальса, мелодия стала гимном мира. Исполняя «Песню птиц», я хотел бы выразить свою поддержку народу Беларуси в его борьбе, в столь сложное время в котором царит беззаконие. Как артист я воочию убедился в том, как музыка может объединять людей и помогать им проходить через самые мрачные времена.

Брайан Ченг

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *