Dr. David R. Marples

David Marples, BA, MA, PhD

University Professor & Chair (2014-19)
Arts
History and Classics

University of Alberta, Canada

Honorary President (2017-20) of Belarusian Institute of Arts and Sciences, Canada.

Ганаровы прэзідэнт (2017-20) Беларускага інстытута навукі й мастацтва ў Канадзе

Dr. David R. Marples is Distinguished University Professor, Department of History & Classics, University of Alberta. He holds a PhD in Economic and Social History from the University of Sheffield (1985). At the University of Alberta, where he has been employed since 1991, he received a McCalla Professorship in 1998, the Faculty of Arts Prize for Full Professors in 1999, the J. Gordin Kaplan Award for Excellence in Research in 2003, a Killam Annual Professorship in 2005-06, and the University Cup, the university’s highest honor, in 2008. He has held several major awards from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC), most recently for the topic “History, Memory, and World War II in Belarus.”

Dr. Marples has served as a consultant on Belarus to a wide array of government and non-government organizations, including the US Embassy in Minsk, the Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom, and the Department of Foreign Affairs and International Trade, Canada, as well as Voice of America, RFE/RL. He is an editorial writer on Belarus for Belarusian Review and writes regularly for the Eurasian Daily Monitor, The Jamestown Foundation. He is a member of the Advisory Board on Belarus for the German Marshall Fund of the United States. He is a member of the editorial board of several journals, including Belarusian Historical Review (Bialystok, Poland), Canadian Slavonic Papers, Nationalities Papers, Eurasian Geography and Economics, and the Journal of Ukrainian Studies.

Dr. Marples is author of many single-authored and edited books on topics ranging from 20th Century Russia, Stalinism, contemporary Belarus, contemporary Ukraine, and the Chernobyl disaster. His recent books include "Our Glorious Past: Lukashenka’s Belarus and the Great Patriotic War" (Stuttgart, Germany: Ibidem Verlag, 2014), "Heroes and Villains: Creating National History in Contemporary Ukraine" (Budapest: Central European University Press, 2008) and "The Lukashenka Phenomenon" (Trondheim, Norway, 2007). He has written more than 200 scholarly articles in refereed journals and his speaking engagements in the recent period have included the universities of Toronto, London, Tokyo, Western Australia, and the Lazarski University in Warsaw, Poland. His chief areas of interest are Belarus and Ukraine, and he is Director of the Stasiuk Program (2014) on Contemporary Ukraine at the Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta and Honorary President (2017-2020) of Belarusian Institute of Arts and Sciences, Canada.

Д-р Дэвід Р. Марплз з'яўляецца заслужаным прафесарам універсітэта, кафедры гісторыі і класікі, Універсітэта Альбэрты. Ён мае доктарскую ступень у галіне эканамічнай і сацыяльнай гісторыі з Універсітэта Шэфілда (1985). У Універсітэце Альбэрты, дзе ён быў прыняты на працу з 1991 года, ён атрымаў McCalla Professorship ў 1998 годзе, прэмію факультэта мастацтваў ў 1999 годзе, ў 2003 годзе прэмію Дж Гордзін Каплан за выдатныя дасягненні ў галіне навуковых даследаванняў, Killam прафесура ў 2005-06, і Кубак універсітэта, вышэйшую ўзнагароду універсітэта, у 2008 годзе, таксама ён атрымаў некалькі буйных узнагарод ад даследчага Савета грамадскіх і гуманітарных навук Канады (SSHRC), зусім нядаўна па тэме "Гісторыя, памяць і другая сусветная вайна ў Беларусі".

Доктар Марплз працаваў у якасці кансультанта па Беларусі з шырокім спектрам урадавых і няўрадавых арганізацый, у тым ліку амбасады ЗША ў Менску, Бюро замежных спраў Злучанага Каралеўства, міністэрствам замежных спраў і міжнароднага гандлю Канады, а таксама голас Амерыкі, RFE / RL. Ён з'яўляецца рэдакцыйным пісьменнікам па Беларусі Беларускага агляду і рэгулярна піша для еўразійскага Daily Monitor, The Jamestown Foundation. Ён з'яўляецца членам Кансультатыўнага савета па Беларусі фонду Германа Маршала, Злучаны Штаты. Ён з'яўляецца членам рэдкалегіі шэрагу часопісаў, у тым ліку беларускага Historical Review (Беласток, Польшча), Canadian Slavonic Papers, Nationalities Papers, Eurasian Geography and Economics, часопіс ўкраінскіх даследаванняў.

Доктар Марплз з'яўляецца аўтарам шмат кніг па тэмах, пачынаючы ад Расіі 20-га стагоддзя, сталінізма, сучаснай Беларусі, сучаснай Украіны і Чарнобыльскай катастрофы. Яго апошнія кнігі ўключаюць "Наша слаўнае мінулае: Беларусь Лукашэнка і Вялікая Айчынная вайна" (Штутгарт, Германія: Ibidem Verlag, 2014), "Героі і злыдні: Стварэнне нацыянальнай гісторыі ў сучаснай Украіне" (Будапешт: Central European University Press, 2008) і "Феномен Лукашэнка" (Тронхейм, Нарвегія, 2007). Ён напісаў больш за 200 навуковых артыкулаў і меў выступы ў розных універсітэтах ўключаючы Таронта, Лондан, Токіо, Заходняй Аўстраліі і Універсітэта Lazarski ў Варшаве, Польшча. Яго галоўныя сферы інтарэсаў Беларусь і Украіна, ён з'яўляецца дырэктарам праграмы "Стасюк" (2014) ў канадскім інстытуце ўкраінскіх даследаванняў, Універсітэт Альбэрты i Ганаровы прэзідэнт (2017-2020) Беларускага інстытута навукі й мастацтва ў Канадзе.