Сяржук Доўгушаў. Колавая ліра і іншыя… / Siarhei Douhushau. Hurdy-gurdy and other…

Вядомы беларускі музыка і даследчык фальклору Сяржук Доўгушаў распавядае пра цікавыя традыцыйныя музычныя інструменты і ігру на іх.

The famous Belarusian musician and folklore researcher Siarhei Douhushau tells about interesting traditional musical instruments and plays on them.

00:00 Уводзіны / Introduction

00:16 Акарына-рыба / Ocarina-fish

01:10 Беларускія дудачкі / Belarusian pipes

02:00 Жалейка / Zhaleika

02:53 Парныя дудкі / Coupled pipes

04:07 Украінская сапілка / Ukranian pipe

06:16 Украінская тылінка / Ukrainian tylinka

06:58 Саломка – чароцінка / A Straw

07:40 Колавая ліра / Hurdy-gurdy

07:58 Святы вечар (беларуская калядная песня) / Holy evening (Belarusian Yuletide song)

10:34 Як пайшоў я на базар (кірмашовая песня з в.Ананчыцы, Салігорскага раёна) / How I went to the bazaar (fair song from the village of Ananchitsa, Saligorsk region)

12:02 Дунаю-Дунаю (мужчынская песня) / Dunayu-Dunayu (male song)

13:54 Ішлі хлопцы (мужчынская песня з Брагінскага раёна) / The boys were walking (men’s song from the Braginsky Region)

15:16 Да дому сваты (вясельная песня з Вушаччыны запісаная ад Рыгора Барадуліна) / To the matchmaker’s house (a wedding song from Vushachchyna recorded with Ryhor Baradulin)

16:17 Песня пацешка “Пра кошачку” (з Вушаччыны запісаная ад Рыгора Барадуліна) / Funny song “About a cat” (recorded from Vushachchyna with Ryhor Baradulin)

17:17 Ой сівы конь бяжыць (украінская і беларуская народная песня) / Oh, the gray horse is running (Ukrainian and Belarusian folk song)

19:09 Шось у лесе гукае (веснавая песня з Ельскага раёна) / Someone calls in the forest (a spring song from the Yale region)

Калі ласка, падпішыцеся / Please subscribe to: @etnatradycyja @SiarheiDouhushau

Больш падрабязную інфармацыю пра музыканта шукайце тут / Find more information about musician here: https://linktr.ee/douhushau

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *