Сэрцам з Беларуссю / Our Hearts with Belarus

Дарагія беларусы!

Мы далёка, але мы разам! Мы з вамі ў вашай барацьбе за нашу і вашу свабоду, за будучыню Беларусі! Тысячы канадскіх грамадзян падтрымліваюць вас і вераць у перамогу свабоды і незалежнасці ў Беларусі! Гледзячы на вашу адвагу, узаемадапамогу і ўнутраную сілу, мы яшчэ больш ганарымся, што мы - Беларусы.
За тысячы кіламетраў - у Атаве, Таронта, Ванкуверы, Манрэалі, Гатыно, Эдмантане, Калгары, Галiфаксе, Рэджайне - мы з вамі, сем'і загінуўшых, якіх мы ніколі не забудзем; з вамі, пацярпелыя ў турмах; з вамі, збітыя ў аўтазаках; з вамі, страйкуючыя працоўныя; з вамі, уладальнікі кафэ і таксісты, ратуючыя суайчыннікаў ад зверстваў АМАПу; з вамі, адважныя студэнты. Мы з вамі, бясстрашныя героі, якія працягваюць барацьбу за свабодную Беларусь. Вы - наша будучыня! Мы граем сёння, каб падтрымаць кожнага з вас!
Жыве Беларусь!

Dear Belarusians!

We are far away, but we are together! We are with you in your fight for our and your freedom, for the future of Belarus! Thousands of Canadians support you and believe in the victory of freedom and independence in Belarus! Looking at your courage, mutual assistance and inner strength, we are even more proud that we are Belarusians.
Thousands of kilometers away - in Ottawa, Toronto, Vancouver, Montreal, Gatineau, Edmonton, Calgary, Halifax, Regina - we are wth you, the families of the victims, who we will never forget; with you, political prisoners; with you, beaten in riot police buses; with you, the workers on strike; with you, the owners of cafes and taxi drivers, rescuing compatriots from the atrocities of riot police; with you, brave students. We are with you, fearless heroes who continue fighting for a free Belarus. You are our future!
We are playing today to support each of you!
Long live Belarus!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *