Урачыстае святкаваньне 100-годдзя абвяшчэньня Беларускай Народнай Рэспублікі

Дарагія сябры!
Dear friends!

Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Канадзе і Атаўскі аддзел Згуртаваньня беларусаў Канады шчыра запрашаюць вас на ўрачыстае святкаваньне вялікай гістарычнай падзеі ў жыцьці беларускага народа
Belarusian Institute of Arts and Sciences, Canada and Ottawa’s Belarusian Canadian Alliance invite you to the grand celebration of the great historical events in the life of Belarusians

100-годдзя абвяшчэньня Беларускай Народнай Рэспублікі
100th anniversary of the Belarusian Democratic Republic

100-гадовы юбілей БНР будзе адзначацца 11 сакавіка 2018 года, у нядзелю, з 12.00 да 16.00, у сьценах канадыйскага парламента:
100-year anniversary of the BNR will be celebrated on March 11th, 2018, Sunday, from 12.00 to 16.00, within the walls of the Canadian Parliament:

Parliament Hill, Centre Block, Commonwealth Reading Room, 237С.map


Уваход на свята свабодны. Каб своечасова трапіць на сьвята трэба быць на ўваходзе ў парламент раней для праходжаньня праз службу бясьпекі і мець з сабой дакумент са здымкам.
Бліжэйшыя паркінгі без аплаты ў нядзелю: World Exchange Plaza, City Hall
It is free. To get there in time please be at the entrance to the parliament earlier to pass through security that requires a document with a photograph.
The nearest parking without charge on Sunday: World Exchange Plaza, City Hall

У праграме сьвята: 12.00 – прыём; 13.00 – урачыстае паседжаньне і прамовы; 14.00 – канцэрт; 15.00 – гутаркі за кавай.
Дэталі праграмы ўдакладняюцца і будуць вам дасланы. Сярод гасьцей плануецца прысутнасць мэра горада, дэпутатаў парламента, прадстаўнікоў іншых дыяспар.
The program includes: 12.00 – reception; 13.00 – solemn meeting and speech; 14.00 – concert; 15.00 – conversation over a cup of coffee.
Details of the program will be refined and sent to you. Among the guests expected to attend the mayor, members of parliament, representatives of other diasporas.

Просім вас загадзя паведаміць ці збіраецеся вы і вашы сябры прысутнічаць на сьвяце (Парламент Канады патрабуе дадатковай бяспекі, таму пажадана даць спіс наведвальнікаў за тыдзень да падзеі). Для дзяцей будзе арганізаваны стол з гульнямі. Калі ласка разашліце гэта паведамленьне сваім сябрам.
Could you please let us know about whether you and your friends are planning to attend the celebration (Parliament of Canada requires additional security, so it is desirable to provide a list of visitors one week prior to the event) . Children’s table games will be organized. Please send this message to your friends.

Тэлефоны для даведак / For additional Information:
Наталія і Пётра Мурзёнкі / Natalia and Piotra Murzenak – 613-680-1114
Юрась і Ўладзя Шамецькі / Yura and Vlada Chametka – 613-686-5300
Сяргей Мазгавы / Siarhei Mazgavoi – 613-790-7361


Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Канадзе і Атаўскі аддзел Згуртаваньня беларусаў Канады
Belarusian Institute of Arts and Sciences, Canada and Ottawa’s Belarusian Canadian Alliance

call: 1 (343) 887-7859, e-mail: info@binim.org, skype: BINiM Canada

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *