BELARUS: PROSPECTS OF A MIDDLE POWER by Piotra P. Murzionak

Выйшла ў свет новая кніга Пётры Мурзёнка, рэдактара часопіса “Культура. Нацыя” і старшыні БІНІМ, Канада:

BELARUS: PROSPECTS OF A MIDDLE POWER by Piotra P. Murzionak
Lexington books: Lanham-Boulder-New York-London. 2022, ISBN 9781793654915, 346 pp. Кніга выдадзена выдавецтвам на англійскай мове.

АБ ЧЫМ ГЭТА КНІГА

Беларусь, сярэдняя па памерах нацыя з больш чым тысячагадовай гісторыяй, мала вядомая па-за межамі перыядычных выданьняў. Сучасная навуковая і папулярная літаратура ахоплівае толькі фрагменты шматгадовай гісторыі Беларусі і некаторыя актуальныя геапалітычныя, сацыяльныя і культурныя праблемы. Беларуская гісторыя ў гэтай кнізе шмат у чым адрозніваецца ад гісторыі і міфаў, створаных расійскімі навукоўцамі і распаўсюджаных ва ўсім свеце. Аўтар сцвярджае існаванне заходнерускай (беларуска-ўкраінскай) цывілізацыі як субцывілізацыі заходняй цывілізацыі і, такім чынам, адрознай ад еўразійскай цывілізацыі. З арыгінальным, дэталёвым і крытычным поглядам на беларускую гісторыю ад IX стагоддзя да сучаснасці, аўтар даследуе найноўшыя звесткі пра беларускае грамадства адносна менталітэту, ідэнтычнасці, рэлігіі, цяперашніх элітаў, Рэвалюцыі надзеі 2020. Разам з тым аналізуюцца будучыя перспектывы Беларусі на аснове ацэнкі сучасных тэндэнцый грамадскага і палітычнага развіцця чалавецтва. Даецца дэталёвы аналіз сучаснай дзейнасці беларускіх нацыянальных і кіруючых элітаў і іх ідэалогій у адносінах да будаўніцтва нацыянальнай дзяржавы.
САМЫ ПРОСТЫ СПОСАБ ЗАКАЗАЦЬ КНІГУ ПА ЎСІМ СВЕЦЕ: Выкарыстоўвайце вэб-сайт выдавецтва
https://Rowman.com/Lexington
У Паўночнай, Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыцы і Карыбскім басейне вы таксама можаце ✓ Тэлефанаваць бясплатна: 1-800-462-6420
✓ Тэлефанаваць: (717) 794-3800 *Усе заказы ад фізічных асоб павінны быць перадаплатай. Цэны могуць быць зменены без папярэдняга паведамлення. Кошт дастаўкі і падатак з продажаў будуць дададзены, дзе гэта дастасавальна. Зніжка распаўсюджваецца толькі на гэтыя нумары ISBN і не можа спалучацца з іншымі прапановамі. Толькі для індывідуальнага выкарыстання. Электронныя кнігі можна заказваць толькі ў Інтэрнэце і іх трэба набываць асобна ад друкаваных кніг на www.rowman.com/ebooks. Для пакупак у Інтэрнэце прымяняйце прома-код падчас афармлення замовы.
Для заказаў па электроннай пошце або па тэлефоне ўказвайцеце прома-код LXFANDF30 для атрыманьня 30% зніжкі.
https://www.amazon.ca/
https://www.walmart.com/
BELARUS: PROSPECTS OF A MIDDLE POWER by Piotra P. Murzionak
Lexington books: Lanham-Boulder-New York-London. 2022, ISBN 9781793654915, 346 pp. Hardback: ISBN 978-1-7936-5491-5 Mar 2022 Regular price: $120.00, £92.00 After discount: $84.00, £64.40 ebook: ISBN 978-1-7936-5492-2 Mar 2022 Regular price: $45.00, £35.00 After discount: $31.50, £24.50 *eBooks can only be ordered online.

ABOUT THIS BOOK

Belarus, a middle-sized nation with more than a thousand years of history, is not well known beyond periodic media headlines. Modern scholarly and popular literature covers only fragments from Belarus’s long history and current geopolitical, social, and cultural issues. Belarusian history in this book differs in many aspects from history and myths created by Russian scholars and propagated worldwide. The author argues for the existence of a WesternRuthenian (Belarusian-Ukrainian) civilization as a sub-civilization of Western civilization and thus different from Eurasian civilization. With original, detailed. and critical views on Belarusian history from the ninth century to the present, it explores the latest information about Belarusian society regarding mentality, identity, religion, current elites, the Revolution of Hope 2020. It then analyzes the future prospects of Belarus based on an assessment of modern trends in human societal and political development. It provides detailed analysis of current activities of Belarusian national and ruling elites and their ideologies vis-à-vis the building of a nation-state.
ABOUT THE AUTHOR Piotra P. Murzionak is president of the Belarusian Institute of Arts and Sciences, Canada.
EASIEST WAY TO ORDER WORLDWIDE: USE THE WEBSITE
https://Rowman.com/Lexington
In North, Central, and South America and the Caribbean you can also ✓ Call Toll Free: 1-800-462-6420 ✓ Call: (717) 794-3800 *All orders from individuals must be prepaid. Prices are subject to change without notice. Shipping charges and sales tax will be added where applicable. Discount applies to these ISBNs only and may not be combined with other offers. For individual use only. eBooks can only be ordered online and must be purchased separately from print books at www.rowman.com/ebooks. For online purchases, apply the promotion code during the checkout process.
For email or phone orders, provide the promo code LXFANDF30 for the 30% discount in your communication.

https://www.amazon.ca/
https://www.walmart.com/

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *