НЕ СПЫНЯЙСЯ / KEEP GOING

Беларусы свету чытаюць верш Сяржука Сокалава Воюш
“Не спыняйся !”

НЕ СПЫНЯЙСЯ / KEEP GOING

Дык таньчы таньчы ты і больш ня будзе страху
So dance you, dance and no more fear
Дык таньчы, таньчы ты, каб не пайсьці на плаху
So dance you, dance, not to climb the scaffold
Калі жыцьцё цябе трымае, хамутае ці сьціскае
If (or when) life holds you up, grips or squeezes
Як атрутная зьмяюка вынішчае.
Like a venomous snake it slays.

Сьпявай, сьпявай і ты пазбегнешь адзіноты,
Sing you, sing, and you’ll escape loneliness
Сьпявай, сьпявай, і свет даведаецца хто ты.
Sing you, sing, and the world will get to know who you are (or just – to know you).
Зьяднаўшы хорам галасы ад чорнай гэтай паласы
Having joined our voices in chorus, away from this black obscurity
Ў якую наша рэчаіснасьць патрапляе.
Into which our reality descends (or is descending).

Не спыняйся,
Keep going,
І не здавайся цямр(ы)чнай ночы,
Do not surrender to the darkest night
Не спыняйся,
Keep going,
Каб не прапасьці або ня збочыць,
Not to get lost or deviate
Не спыняйся,
Keep going,
Хай бездарожжа ці дрэнь дарога,
Be it off-road or a bumpy road
Не спыняйся,
Keep going,
Нават калі ўжо ёсьць перамога!
Even though the victory’s (been) achieved!

Ідзі, ідзі не адступай ты ані кроку,
Go, do not retreat, not a step back
Ідзі наперад супраць цемрыва і змроку,
Move forward up against the darkness and gloom
І ведай будуць назаўжды вакол прадвеснікі бяды,
And know the harbingers of trouble will be always around
І будзе гойсаць непрыяцельская зграя.
And the enemy pack will be on the prowl.

Дык таньчы таньчы ты і больш ня будзе страху
So dance you, dance and no more fear
Дык таньчы, таньчы ты, каб не пайсьці на плаху
So dance you, dance, not to climb the scaffold
Калі жыцьцё цябе трымае, хамутае ці сьціскае
If life holds you up, grips or squeezes
Як атрутная зьмяюка вынішчае.
Like a venomous snake it slays.

Калі думаеш, што перамог
If you think you are victorious
Што усё немагчымае змог
That all the impossible is defeated
Прыгадай, што жыцьцё гэта вечны рух
Remember, that life is a perpetuum mobile
Адпачынкаў-спачынкаў няма ў ім.
No rest or pause is in there.

Не спыняйся,
Keep going,
І не здавайся цямр(ы)чнай ночы,
Do not surrender to the darkest night
Не спыняйся,
Keep going,
Каб не прапасьці або ня збочыць,
Not to get lost or deviate
Не спыняйся,
Keep going,
Хай бездарожжа ці дрэнь дарога,
Be it off-road or a bumpy road
Не спыняйся,
Keep going,
Нават калі ўжо ёсьць перамога!
Even though the victory’s (been) achieved!

праект “Вершалюцыя” (2020)

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *