З надыходным 89-м Днём нараджэння Уладзіміра Караткевіча

Уладзімір Караткевіч на дзень нараджэння 26 лістапада 1967 г.

         Караткевічаў Лыцар

              “У старога жарабка скура і на плоце гагоча!”
                (З лявонпальскіх вымудрыкаў)

     Лыцар:
--Чую я: у жарабка
грыва не сакоча.
Мала сілы ў седака,
ці лашак не хоча?
У Дуброўне гагатаў,
на Суле, Крапіўне…
    Маляр:
--Годзе!Конь адлапатаў.
Едзь ты на грабільні.
    Лыцар:
--Як жа Лыцару натхніць
мысляроў паходаў?
Хто ў літаўры будзе біць
між усіх народаў?
    Маляр:
--Не на Герб – казе пад хвост
раяць прыглядзецца.
Хто патопае на мост,--
плаваць давядзецца…
    Лыцар:
--А я цокаты люблю
і вякоў харугвы.
З імі страх перакулю
стаць на бруствер трухлы,--
каб асмеліцца забраць
жарабка з аброці.
І за мною пойдзе раць.
Будзь і ты ў ахвоце!
    Маляр:
--Могуць зноў вас пакараць.
Лепей бульбу выбіраць
мне на агародзе…
    Лыцар:
--Караткевіч! Восень блізка.
Ля Дняпра зноў будзе віскат.
Рогат выдай так умела,--
каб Няміга закіпела!
І каб кожны маляваў
не абмоткі ад халяў…
Сэрцам Сьцяг наш уздымаў
Бел-Чырвона-Белы!
    Маляр:
--О! Я ў думках – каралевіч!
Калі так,то й я – МАСТАК,--
як і Караткевіч!

           19.07.2011, 12.08.2019
                         Сяргей Панізьнік

     ПАРНАС  КАРАТКЕВІЧА

                 У гонар здзяйснення  
            музея Уладзіміра Караткевіча
                     у Воршы

Дачакаўся і Валодша:
Свята Слова на Дняпры!
   За душою ні паўгроша…
   Пэўна ж выручаць сябры.
Можа, Кіеў дапаможа:
ім узброены ён быў…
   Веды – вось яго заможжа:
   ні стагоддзя не забыў!

Паглядзіць князь Уладзімір
на чарговы зарапад:
   як мы свет шырокі дзівім
   і якочам неўпапад.
Свята Слова… А святое?
Служым рыцарна яму?
   …Слухай, сэрца маладое
   Караткевіча сурму!

Неспатоленая прага
ходзіць Воршай, носіць рог.
   Госці з Грэкаў і Варагаў
   да Валодшы на парог:

--Слова зьлюбнае абудзім,
узнадзеім рэха-час.
   Ён тут быў.
                Ён ёсьць.
                      Ён будзе!

   Не затоіцца ў аблудзе
   Караткевіча Парнас!

Уладзімір Караткевіч з Рыгорам Барадуліным на экскурсіі Ніны Панізьнік (маёй сястры) "Выхад да мора": Юрмала, 17.07.1966 г.; Фота С. Панізьніка.

У двары Караткевіча (вул. Веры Харужай, 7) 10.05.1968 г.

     Стане Памяць на дыбы

        Уладзіміру Караткевічу --
      показка, але не казка

Пайшло Сонца па грыбы.
Бачыць: дым ідзе з трубы.
  Караткевічаўскі Зай
  нешта варыць…
  --Вылязай!--
Зайку ветла кліча Сонца,
квартай стукае ў ваконца:

   --Я знайшла грыбы ў бары.
  Жулік! Мне жульен звары:
  грыб падсмаж
  да крэкту сківіц,--
каб Валодзя, наш руплівец,
і зычлівец, і шчаслівец,
горды шляхціч, жрэц-лацінец
не пакінуў наш дзяцінец.

  Не драмаў дзесь у снягах,
  а трымаў Радзімы Сцяг.
Ну а ты, мой золкі Зайка,
у камору залязайка.

  Хай зырчыць твая кантора.
  Я ж скачуся аж да мора,
  а вярнуся да Валодзі,--
  звонкай песняй прымалодзім
     успаміны пра грыбы,
     рагачоўскія дубы,
     пра аршанскія слупы,
     і дзявоцкія клубы…

Стане
       Памяць
                  на дыбы!
----------------------------------------
  Караткевіч Уладзімір Сямёнавіч (26.ХІ.1930, Орша –25.07.1984, Мінск)--
паэт, празаік, драматург, перакладчык, сцэнарыст, класік беларускай літаратуры.
  Жульен – закусь, прыгатаваная з курыных крыльцаў і грыбоў (улюбёны пачастунак Караткевіча-кухара.
  Старажытныя егіпецкія жрацы – прыслуга багоў.
  Клубы – сцёгны.

                           31.05.2010
                                                   Сяргей Панізьнік

     Плыве Ладдзя!

   На прадстаўленні ў “Кніжным салоне” 4.ХІІ.2010 г.
  непадцэнзурнай навелы Уладзіміра Караткевіча
  “Ладдзя Роспачы”, выдадзенай Глебам Лабадзенкам,
  “С. Панізьнік зачытаў свой сумесны з Барадуліным
                     экспромт”.*

Ладдзя плыве з прычалаў “Медзісонта”,**
а Глеб --  непадцэнзурны стырнавы --
  ад цэрбераў звальняе астравы
  і маркерам здымае праўкі з гонта.
       Гаворыць з Караткевічам на Вы
       пра новыя для слова гарызонты.

З узнёслай сагай паўстае вяльможны
    Крывіцкі князь.
    Без роспачы Ладдзя.
Глеб Лабадзенка – смелы падарожны.

           х  х  х
Пакуль у Рагачове не мурожна,--
узвысім Караткевіча, як можна,
    бо ён усім нам
    Сведка і Суддзя!
------------------------------------------------------------
* Пазнака з “Краязнаўчай газеты”, № 2, студзень 2011 г.
** “Медзісонт” – выдавецтва.


 

Міхал Забэйда-Сумііцкі, Валянціна і Уладзімір Караткевічы, Вацлаў Жыдліцкі. Прага, 1.07.1973 г.

Шарж Уладзіміра Караткевіча. Дубулты, Дом творчасці, 7.12. 1976 г.

Песню "Свяча" (словы С. Панізьніка, музыка Міхаіла Клейнера) выконвае Алеся Сівохіна.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *